Razlika med pritožbo in revizijo

Pritožba in revizija sta pravna izraza, ki se uporabljata na sodišču. Čeprav se zdijo podobni, imajo določene razlike; predstavljajo dve različni vrsti vlog, za katere se posameznik lahko odloči po neuspešnem sodnem naroku.

Uvedba pritožbe in revizija na sodišču je mnogim posameznikom pomagala do poštenega zaslišanja. S pritožbo zadevo ponovno obravnava drugo sodišče, kar lahko privede do nove odločitve. V reviziji višje sodišče preveri, ali so bili upoštevani pravni postopki in ali je sodišče redno pristojno.Neuspešna stranka naj bi vložila pritožbo v določenem roku, ki se začne, ko nižje sodišče sprejme končno odločitev. Brez vložitve ali pozne vložitve postopek pritožbe ni uspel. Sodišče odloči, ali bo zadevo revidiralo ali ne. Ni pravica stranke, da jo ima. Višje sodišče revizijo obravnava le, če sumi na nekatere nezakonitosti in neizvajanje pristojnosti. Postopek revizije vključuje prepisovanje in predelavo, ki je ni mogoče vložiti v nobenem razumnem roku.Kaj je pritožba?

Pritožba je individualna vloga za obravnavo zadeve na novem sodišču. V večini primerov je primer obravnavan na višjem sodišču od prejšnjega. Preprosteje se stranka, ki v postopku ni uspela, odloči, da bo zadevo predala višjemu sodišču in zahtevala razveljavitev odločitve nižjega sodišča. Stranka, ki vloži pritožbo, meni, da so bile storjene napake bodisi v zakonih bodisi v ugotovljenih dejstvih.Dnevni red višjega sodišča, ki bo vadilo zadevo, splošno znano kot drugostopenjsko sodišče, je pregled odločitve, ki jo je predhodno sprejelo drugo sodišče, s poudarkom na pravnih vprašanjih in razlogih, ki so privedli do odločitve. Stranka, ki vloži pritožbo, je znana kot pritožnik in ima zakonsko pravico do pritožbe. Pritožnik se mora v predpisanem roku po zakonu prijaviti za pritožbo s pripadajočimi dokumenti, da bo uspela.

Kaj je revizija?

Revizija je ponovni preizkus pravnih postopkov. Lahko gre za nekatere domneve, ki jih nižje sodišče nezakonito sprejme, ne izvaja ali ne izvaja pristojnosti. V tem primeru torej višje sodišče ponovno preuči odločitve nižjega sodišča, da bi vedelo, ali so bili izvedeni vsi pravni postopki.Za razliko od pritožbe revizija ni zakonska pravica. Nadrejeno sodišče se zato lahko odloči, da bo preizkusilo ali ne preizkusilo odločbe nižjega sodišča. Glavni glavni namen revizije je zagotoviti pravilno izvajanje sodbe in odpraviti napake, ki bi lahko privedle do neprimerne pravičnosti.

Če višje sodišče ugotovi, da so bili za sprejetje odločbe upoštevani pravni postopki, se spremembe ne izvedejo, ne glede na to, kako neupravičena je odločba. Revizija je v bistvu predelava in prepisovanje.

Razlike med pritožbo in revizijo

1) Zakonita pravica v pritožbi proti Revizija

Pritožba je ustavna pravica neuspešne stranke na sodišču. Po drugi strani je revizija po presoji sodišča, kar pomeni, da se lahko zgodi ali ne.

2) Zaslišanje na sodišču

Pritožba je sodna obravnava kot katera koli druga, revizija pa ni nujno obravnavana na sodišču.

3) Vrsta sodišča

V skladu z zakonikom o civilnem postopku zahtevo obravnava višje sodišče pri prejšnjem sodišču, zato ne sme biti višje sodišče. Višje sodišče lahko samo revidira.

4) Moč motenj

V pritožbah so sodišča pooblaščena, da se kakor koli vmešajo, vendar je pri reviziji vpliv intervencije omejen.

5) Število postopkov v pritožbi proti Revizija

V pritožbi je vključen samo en postopek, to je obravnava primera. Pri reviziji pa sta vključeni dve metodi, predhodna in končna.

6) Neprekinjenost

Pritožba je nadaljevanje sodnega postopka v določeni zadevi, medtem ko revizija preverja, ali so bili v postopku upoštevani pravni postopki.

7) Vrsta izpita, ki je vključen v pritožbo in revizijo

Pritožba preučuje pravne osnove in dejstva, po drugi strani pa revizija vključuje preučitev pravnih postopkov, pristojnosti in postopka, ki je bil upoštevan pri odločanju.

8) Časovna omejitev

V pritožbi ima stranka določen rok za vložitev pritožbe, ki se začne takoj, ko nižje sodišče sprejme končno odločitev. Pri reviziji ni časovne omejitve, stranka jo lahko kadar koli vloži, čeprav mora biti čas razumen.

9) Vložitev

Da bi bila pritožba uspešna, mora vložena stranka vložiti pritožbo, vendar v primeru revizije vložitev ni potreben akt.

Pritožba proti reviziji: Primerjalna tabela

Povzetek pritožbe Vs. Revizija

  • Izraza pritožba in revizija sta pravna izraza, ki se uporabljata na sodišču.
  • Čeprav se izrazi zdijo podobni, se uporabljajo za pomen različnih postopkov na sodišču. Pritožba je, da se zadeva ponovno obravnava zaradi nezadovoljstva določene stranke, medtem ko revizijo opravi višje sodišče, da se zagotovi, da so pri sprejemanju odločitve sledili pravni postopki.
  • Revizijo lahko opravi samo višje sodišče.
  • Pritožba je zakonska pravica.
  • Pritožba in revizija sta lahko v pomoč pri popravljanju prejšnje obravnave.

Priljubljene Objave

Razlika med bruto dobičkom in čistim dobičkom

Poslovne dejavnosti se izvajajo z namenom zaslužka investitorjev. Ljudje, ki tvegajo svoje vire in porabijo precej časa za prodajo blaga

Razlika med objektivoma DX in FX

V času običajnih filmskih kamer je bila 35-milimetrska folija standardna velikost za zajemanje slik. Skoraj vse kamere uporabljajo to obliko in celo zrcalno-refleksne kamere.

Razlika med vidrami in bobri

Vidre proti bobrom Na prvi pogled se med vidrami in bobri na prvi pogled morda ne zdi velika razlika. Vendar so si zelo različni

Razlika med tekočim in vodnim

Tekočina vs vodna Tekočina je stanje snovi. Obstajajo tri snovi, in sicer trdno, tekoče in plinsko. Vsi imajo svoje posebne značilnosti in

Razlika med koronavirusom in rinovirusom

Kaj je koronavirus in rinovirus? Oba virusa sta dve vrsti virusov enoverižne ribonukleinske kisline (RNA), ki se replicirata v citoplazmi gostitelja

Razlika med delnicami razreda A in razreda B

Delnice razreda A proti razredu B Pri nakupu vzajemnih skladov pri posredniku ali drugem investicijskem strokovnjaku se boste morda morali odločiti med različnimi